06 - 46 18 80 19 info@ismbusinesscenter.nl

In het maartnummer van regionaal zakenmagazine Utrecht Business staat een interview met Ismail Yildirim over zijn leven en het concept van het ISM Business Center. Klik hier >>nog in te voegen<< voor het gehele interview (PDF)